Sociala medier

Sociala medier vet nog de allra flesta vad det är idag, åtminstone på ett ungefär. Dessa digitala plattformar, så som Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn med flera, har kommit att bli en betydande del av våra liv, såväl på arbetet som på fritiden. Det här påverkar i sin tur samhället som vi lever i – oftast både på gott och ont beroende på hur man väljer att se på det.

Stor del av av den information vi tar del av hittar vi på sociala medier. Här sprids informationen snabbt mellan såväl företag och organisationer som mellan privatpersoner. Dessutom har sociala medier bidragit till att det numera är enklare än någonsin att kommunicera och skapa kontakter med personer i andra länder. På det här sättet påverkar de sociala mediernas ständiga informationsflöde många av oss dagligen, vare sig vi tänker på det eller inte.

Vad är sociala medier?

Sociala medier är digitala verktyg som har funnits sedan internets genombrott på 90-talet och som möjliggör smidig interaktion mellan människor på nätet. Människor i alla åldrar världen över sprider information och kommunicerar aktivt med varandra genom olika webbplatser som till exempel Facebook, Twitter, YouTube, bloggar med mera. Numera kan man kommunicera via bilder och föra en typ av dagbok på sina sociala medier. Även företag har stor nytta av sociala medier för att nå kunder.

I början av 90-talet ägnade sig knappt 0,6 % av befolkningen i Sverige åt internetanvändande. År 2010 hade den här siffran ökat till hela 90 % av befolkningen! Denna enorma utveckling har medfört att människor kan få information mycket snabbare än vad man fick förr i tiden. Hela världen kan följa händelser i samhället med hjälp av sociala medier och att hålla sig uppdaterad är enklare än någonsin.

Vilka sociala medier finns idag?

Sedan de sociala medierna slog igenom runtom i världen har fler och fler dykt upp med jämna mellanrum. Det som började med en liten blogg har idag blivit ett stort informationsflöde med en rad olika kanaler, vars syften och nischer skiljer sig åt. Många använder sig av flera sociala medier idag för att kommunicera och informera eller för att ta del av information ifrån såväl vänner som från kändisar och organisationer.

Några exempel på sociala medier som används flitigt idag är välkända Facebook (som inte behöver någon närmare beskrivning), klassiska bloggar, mikrobloggar i form av Twitter, den bildbaserade plattformen Instagram för mobiltelefoner, det liknande mediet Snapchat samt yrkes- och kontaktnätsbaserade LinkedIn (som främst används av företag) med flera. Idag finns det alltså så pass många olika digitala kanaler som används att det kan vara svårt att hänga med i svängarna.

Samhällets elit och sociala medier

Om vi riktar in oss på vilken påverkan sociala medier har på samhället bör kändisar och andra offentliga personer nämnas. Att driva opinion på sociala medier, att uttrycka sig om något eller att marknadsföra produkter har blivit mer och mer populärt. Det här har givetvis också en påverkan på oss människor och hur vi uppfattar så väl offentliga personer som saker som händer i samhället i övrigt. Självklart kan detta vara både positivt och negativt.

När politiska partier engagerar sig i sociala medier blir det lättare för oss att ta del av information och utveckla vår kunskap, men samtidigt är det inte alltid man kan förlita sig på den informationen som sprids på dessa digitala plattformar. Att vara vaksam och akta sig för “fake news” har därför blivit enormt viktigt i dagens sociala mediesamhälle. Det är dock inte lika enkelt som det kanske låter.

Sociala medier som arbete

Under de senaste åren har en ny yrkesgrupp formats och vuxit sig allt större. Denna yrkesgrupp innefattar just sociala medier och har fått namnet “influencers”. Detta är helt enkelt människor med stora konton på sociala medier som tjänar pengar på att göra till exempel reklam och samarbeten med företag. De allra vanligaste kanalerna för denna typ av arbete är idag YouTube och Instagram och dessa influencers kan ha hundratusentals följare.

För- och nackdelar med sociala medier

Att sociala medier är en viktig och stor del av dagens samhälle är det ingen fråga om, men är det på gott eller ont? Det är givetvis något man kan spekulera i och som med d flesta andra fall finns det både fördelar och nackdelar med sociala medier. Påträngande marknadsföring och falska nyheter tillhör nackdelar, medan en ökad kommunikation, gemenskap och service kan vara exempel på fördelar med sociala medier.

Related Posts

Sociala mediebolag och deras strategier

Sociala medier är något som på relativt kort tid har omkullkastat de flesta gamla marknadsföringsregler. Tidigare var en marknadsföringsstrategi rätt

Om beroende av sociala medier

Mobiler överallt, var du än tittar. Folk som springer, går, sitter, jobbar och stirrar ner i sina telefoner. Är vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *