Sociala mediebolag och deras strategier

Sociala medier är något som på relativt kort tid har omkullkastat de flesta gamla marknadsföringsregler. Tidigare var en marknadsföringsstrategi rätt “enkel” att göra utifrån Kotlers klassiska 5P-modell: product, price, place, promotion och people. Med de sociala mediernas intåg har dock behovet av tvåvägskommunikation ökat kraftigt. Det handlar inte längre om att tala till konsumenten, man

Facebooks historia och utveckling

Som användare på Facebook skapar man en personlig profil, lägger till vänner och utbyter meddelanden. Användaren kan även få meddelanden när någon postar eller skriver meddelanden på deras Facebooksida. Man kan också ansluta sig till intressegrupper som exempelvis arbetsplats eller skola eller trycka “like” på Facebooksidor för exempelvis kvällstidningar eller arkeologi. Namnet Facebook kommer från

Instagram plattform

Instagram grundades så sent som år 2010 av två entreprenörer från USA och Brasilien. Den första versionen släpptes enbart till iOS och det dröjde hela två år innan android-användare kunde ladda ner appen. Idag är det en av världens mest använda former av sociala medier och det är enbart Facebook som är större. Många användare

Internettroll och hur de jobbar

Termen internettroll och dess varianter såsom nättroll och troll växte fram på internet under 1980-talet. Internettroll är en intressant term som för tanken till mytologiska varelser från skandinavisk folklore. Enligt skandinavisk folklore var troll fula, smutsiga och argsinta varelser som brukade vistas på mörka platser och göra livet besvärligt för människor. Denna bild av troll

Desinformationskrig i sociala medier

Sedan sociala medier slog igenom har dess popularitet ökat, såväl bland yngre som bland äldre. De flesta av oss deltar i ett eller flera sociala medier, så som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat eller något annat socialt nätverk online eller via mobilen. Ännu är sociala medier ett relativt nytt fenomen, vilket också innebär att vi varken