Internettroll och hur de jobbar

Termen internettroll och dess varianter såsom nättroll och troll växte fram på internet under 1980-talet. Internettroll är en intressant term som för tanken till mytologiska varelser från skandinavisk folklore. Enligt skandinavisk folklore var troll fula, smutsiga och argsinta varelser som brukade vistas på mörka platser och göra livet besvärligt för människor. Denna bild av troll

Desinformationskrig i sociala medier

Sedan sociala medier slog igenom har dess popularitet ökat, såväl bland yngre som bland äldre. De flesta av oss deltar i ett eller flera sociala medier, så som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat eller något annat socialt nätverk online eller via mobilen. Ännu är sociala medier ett relativt nytt fenomen, vilket också innebär att vi varken