Sociala mediebolag och deras strategier

Sociala medier är något som på relativt kort tid har omkullkastat de flesta gamla marknadsföringsregler. Tidigare var en marknadsföringsstrategi rätt “enkel” att göra utifrån Kotlers klassiska 5P-modell: product, price, place, promotion och people. Med de sociala mediernas intåg har dock behovet av tvåvägskommunikation ökat kraftigt. Det handlar inte längre om att tala till konsumenten, man